c cis/des cis/des cis/des d dis/es dis/es dis/es e f fis/ges fis/ges fis/ges g gis/as gis/as gis/as a ais/b ais/b ais/b h c cis/des cis/des cis/des d dis/es dis/es dis/es e f fis/ges fis/ges fis/ges g gis/as gis/as gis/as a ais/b ais/b ais/b h c cis/des cis/des cis/des d dis/es dis/es dis/es e f fis/ges fis/ges fis/ges g gis/as gis/as gis/as a ais/b ais/b ais/b h
c d e f g a h c d e f g a h c d e f g a h


Brug af skalaopslaget

Vælg en grundtone og en skala for at få vist skalaen på klaviaturet. Du kan læse om skalaerne og høre, hvordan de lyder, i artiklen om skalaer. Der findes flere hundrede forskellige skalaer, og det er derfor kun de skalaer, der anvendes oftest i vestlig musik, der er medtaget i skalaopslaget.

Bluesskalaen

Bluesskalaen findes i mange forskellige variationer. I skalaopslaget er kun medtaget de fire mest almindelige variationer. Variationerne af bluesskalaen har intet fast navn, og deres tonemateriale skal derfor beskrives i hvert enkelt tilfælde. Man beskriver som regel variationerne med udgangspunkt i de to pentatone skalaer, og de fire variationer kan derfor beskrives således:

  • Variation 1 = dur-pentaton med lille terts (b3)
  • Variation 2 = dur-pentaton med lille terts (b3) og lille septim (b7)
  • Variation 3 = mol-pentaton med stor sekund (2) og formindsket kvint (b5)
  • Variation 4 = dur- og mol-pentaton kombineret

Nogle gange benævnes variation 1 som 'dur-blues' og den almindelige bluesskala som 'mol-blues'.