• Let
 • Svær

I Danmark og i resten af den vestlige verden benyttes et tonesystem bestående af tolv forskellige toner. Tonesystemet tager udgangspunkt i syv af de tolv forskellige toner. Disse syv toner kaldes for stamtonerne, og de er repræsenteret af klaviaturets hvide tangenter. De resterende fem toner kaldes for stamtonernes afledninger, og de er repræsenteret af klaviaturets sorte tangenter.

1. Stamtonernes navne

Stamtonerne har fået deres navne efter bogstaverne i alfabetet. Stamtonernes navne er: a, h, c, d, e, f og g. Stamtonen mellem a og c burde egentlig hedde b, men af historiske grunde bruges betegnelsen h i Danmark og en lang række europæiske lande. I engelsktalende lande bruges betegnelsen b. Tonenavne skrives altid med små bogstaver.

Herunder ses et udsnit af klaviaturet, hvor stamtonerne er skrevet op på deres respektive tangenter. I praksis tager man ofte udgangspunkt i stamtonerækken fra c, således også her:

Klaviatur

Læg mærke til, at tonen c altid er placeret lige til venstre for gruppen af to sorte tangenter. Læg også mærke til, at hver stamtone findes flere forskellige steder på klaveret; jo længere mod højre en tone er beliggende på klaveret, jo lysere er den, og jo længere mod venstre en tone er beliggende, jo dybere er den.

Interaktiv øvelse

Interaktiv øvelse 1

Toner » Klaver » Stamtoner 1 og Stamtoner 2

2. Midter-c

Det midterste cklaveret kaldes for midter-c (eller nøglehuls-c, enstreget-c eller c1). På klaverer med et nøglehul under klaviaturet er midter-c det c, der ligger nærmest nøglehullet. På et almindeligt klaver med 88 tangenter er midter-c det fjerde c fra klaverets venstre side. I forbindelse med nodelæsning og nodeskrivning er midter-c et vigtigt orienteringspunkt.

Lytteøvelse

Lytteøvelse 1

 1. Lyt til midter-c i følgende lydeksempel:
 2. Lyt til artiklens første lydeksempel, og prøv om du kan høre, hvilket af de to c'er i lydeksemplet der tilsvarer midter-c.
 3. Hvis du har et klaver eller et andet musikinstrument i nærheden, så prøv også, om du kan finde frem til midter-c på det pågældende musikinstrument.

3. Oktaver

På et almindeligt klaver er der mellem syv og otte forskellige udgaver af hver enkelt stamtone. Afstanden fra en stamtone til den nærmeste dybere eller lysere udgave af samme tone kaldes for en oktav:

Oktaver på klaviaturet

For at kunne skelne mellem de forskellige udgaver af stamtonerne, har man givet dem særlige benævnelser, alt efter hvilken oktav de er placeret i. Klik på billedet for at se benævnelserne:

Klaviatur

Som regel nøjes man dog med blot at bruge selve tonenavnet og ikke det oktavspecifikke navn.

Syng og spil

Syng og spil 1

Melodien til Lille Peter Edderkop benytter alle syv forskellige stamtoner. En af stamtonerne synges i to forskellige oktaver, dvs. i to forskellige udgaver - Hvilken?

Tonerne til melodien er:

 • c, c, c, d, e, e, e, Lille Peter Edderkop,
 • d, d, d, e, c, c. kravled' op af muren.
 • e, e, f, g, g, g, f, f, f, g, e. Så kom regnen og skylled' Peter ned.
 • c, c, h, h, h, a, a, a, a, g. Så kom solen og tørred' Peters krop.
 • c, c, c, d, e, e, e, Lille Peter Edderkop,
 • d, d, d, e, c. kravled' atter op.

4. Halvtoner og heltoner

Afstanden mellem hver af tonesystemets tolv forskellige toner er på det, man kalder en halvtone eller et halvtonetrin. Det vil sige, at afstanden fra en vilkårlig (hvid eller sort) tangent på klaveret og til tangenten beliggende umiddelbart over (til højre for) eller umiddelbart under (til venstre for) er på en halvtone. En afstand på to halvtoner kaldes for en heltone eller et heltonetrin.

Stamtonerne e og f og stamtonerne h og c er beliggende umiddelbart ved siden af hinanden, og afstanden mellem dem er derfor på en halvtone (½). Afstanden mellem alle de øvrige stamtoner er på en heltone (1):

Halvtonetrin og heltonetrin på klavaituret

Man bruger op til tolv forskellige toner, når man spiller musik. De syv mest almindelige af disse toner ligger på klaverets hvide tangenter, og de kaldes for stamtonerne.

1. Stamtonernes navne

Stamtonerne har fået navne efter bogstaverne i alfabetet. Stamtonernes navne er: a, h, c, d, e, f og g. Stamtonen mellem a og c burde egentlig hedde b, men af historiske grunde bruges betegnelsen h i Danmark og en lang række europæiske lande. I engelsktalende lande bruges betegnelsen b. Tonenavne skrives altid med små bogstaver.

Herunder ses et udsnit af klaviaturet - med c som udgangspunkt - hvor stamtonerne er skrevet op på deres respektive tangenter:

Klaviatur

Læg mærke til, at tonen c altid er placeret lige til venstre for gruppen af to sorte tangenter. Læg også mærke til, at hver stamtone findes flere forskellige steder på klaveret. Det er dog ikke ligegyldigt, hvilken udgave af stamtonen man spiller, da tonen lyder forskelligt afhængigt af, hvor den er placeret. Jo længere mod højre en tone er beliggende på klaveret, jo lysere er den. Jo længere mod venstre en tone er beliggende, jo dybere er den.

Syng og spil

Syng og spil 1

Melodien til Lille Peter Edderkop benytter alle syv forskellige stamtoner. En af stamtonerne synges i to forskellige udgaver (i en lys og en dyb udgave) - Hvilken?

Tonerne til melodien er:

 • c, c, c, d, e, e, e, Lille Peter Edderkop,
 • d, d, d, e, c, c. kravled' op af muren.
 • e, e, f, g, g, g, f, f, f, g, e. Så kom regnen og skylled' Peter ned.
 • c, c, h, h, h, a, a, a, a, g. Så kom solen og tørred' Peters krop.
 • c, c, c, d, e, e, e, Lille Peter Edderkop,
 • d, d, d, e, c. kravled' atter op.
Interaktiv øvelse

Interaktiv øvelse 1

Toner » Klaver » Stamtoner 1 og Stamtoner 2

2. Midter-c

Det midterste c på klaveret kaldes for midter-c (eller nøglehuls-c). På klaverer med et nøglehul under tangenterne er midter-c det c, der ligger tættest på nøglehullet. Når man skal læse og skrive noder, er det vigtigt at vide, hvor midter-c er beliggende.

Lytteøvelse

Lytteøvelse 1

 1. Lyt til midter-c i følgende lydeksempel:
 2. Lyt til artiklens første lydeksempel, og prøv om du kan høre, hvilket af de to c'er i lydeksemplet der tilsvarer midter-c.
 3. Hvis du har et klaver eller et andet musikinstrument i nærheden, så prøv også, om du kan finde frem til midter-c på det pågældende musikinstrument.