• Let
 • Svær

Normalt er taktslagenes underdeling i 8.-dele lige lange, hvilket vil sige, at der er en konstant tidsmæssig afstand mellem alle 8.-delene. Man siger da, at underdelingen er lige. I noget musik, især jazzmusik, er det imidlertid almindeligt, at man forskyder 8.-delene på og-slagene, så de indtræder en lille smule forsinket. Det giver en særlig rytmisk fornemmelse, som kaldes swing.

1. Swing

I swing gøres 8.-delene på taktslagene lidt længere end normalt og 8.-delene mellem taktslagene lidt kortere end normalt. Det kan illustreres på følgende måde:

Swing underdeling

Taktslag

Lige 8.-dele

Swingende 8.-dele

Der er ingen regler for, hvor meget 8.-delen på og-slaget forskydes, og der er således meget frie rammer for udførelsen af swingende 8.-dele. Swing kan variere fra alt mellem to lige 8.-dele til noget nær en punkteret 8.-del og en 16.-del. Udførelsen afhænger af personlig smag og musikalsk kontekst.

Den mest gængse opfattelse af swing er dog, at 8.-delene spilles med en trioliseret underdeling, altså som 8.-delstrioler hvor de to første noder er bundet sammen:

Swing i trioliseret underdeling

De swingende 8.-dele i artiklens øverste illustration er trioliserede.

Lyt til Elefantens vuggevise spillet med henholdsvis lige 8.-dele og swingende 8.-dele:

Elefantens vuggevise (Mogen Jermiin Nissen)

Lige 8.-dele

Swingende 8.-dele (trioliseret)

Rytmeøvelse

Rytmeøvelse 20

 1. Gå et grundtrin i et roligt tempo og klap en underdeling i tre.
 2. Undlad at klappe den midterste underdeling, så du kun klapper første og tredje underdeling. Du klapper nu swingende (trioliserede) 8.-dele.
 3. Prøv at skifte mellem at klappe lige 8.-dele og trioliserede 8.-dele - uden at stoppe grundtrinnet.
Lytteøvelse

Lytteøvelse 23

 1. Lyt til nedenstående fire musikstykker et ad gangen.
 2. Lyt til de fire musikstykker igen og klap samtidig en underdeling i 8.-dele på højre lår. Kan du høre, hvilke to musikstykker der har en lige underdeling af 8.-delene, og hvilke to der har en swingende underdeling af 8.-delene?
 3. Vælg et af de fire musikstykker ud. Find frem til musikstykket på YouTube, Spotify, iTunes eller lignende, lyt til hele musikstykket og nyd musikken!

  1) Frank Sinatra: New York, New York:

  2) Metallica: Enter Sandman:

  3) Lars Mikkelsen: Hvorfor er lykken så lunefuld:

  4) Era: Divano:
Lytteøvelse

Lytteøvelse 24

 1. Lyt til et udsnit af Never Have Enough her:
 2. Lyt til lydeksemplet gentagende gange, og beskriv 8.-delsrytmen (lige 8.-dele og/eller swingende 8.-dele).
 3. Find frem til musikstykket på YouTube, Spotify, iTunes eller lignende, lyt til hele musikstykket og nyd musikken!

2. Notation

Swingende 8.-dele noteres med almindelige 8.-delsnoder. Den swingende udførelse angives med teksten Swing eller med et af følgende to symboler i starten af noden:

Symbol for swing

Node-symbolet angiver en trioliseret underdeling af 8.-delene, mens teksten Swing lader det være op til musikudøveren at fortolke graden af swing. Hvis musikudøveren efterfølgende skal spille lige 8.-dele, angives det med teksten Straight 8ths.

Swingende 8.-dele kan også noteres som 8.-delstrioler, hvor de to første noder er sammenbundet (midterste system), eller ved en omskrivning til 12/8-takt som en 4.-del efterfulgt af en 8.-del (nederste system). Disse notationsformer er dog meget sjældne, idet notationen med almindelige 8.-dele (øverste system) er væsentlig mere læsbar: (Raindrops Keep Fallin' on My Head)

Forskellige notationer af swing

I få tilfælde ses swingende 8.-dele noteret som en punkteret 8.-del efterfulgt af en 16.-del. Denne notation bør undgås, idet swing ikke udspringer af en underdeling af pulsen i fire:

Korrekt og forkert notation af swing
Rytmeøvelse

Rytmeøvelse 21

Denne øvelse kan kun laves, hvis man er flere. Alle stiller op i rundkreds og går et grundtrin i et roligt tempo. Hver person skal nu på skift klappe en swingende rytme, som de andre skal imitere. Rytmen skal vare fire taktslag (svarende til fire fodskridt). Alle nodeværdier og pauser må benyttes. 8.-delene skal klappes swingende.

De andre skal imitere rytmen de efterfølgende fire taktslag. Hvis rytmen imiteres forkert, gentages processen.

Lytteøvelse

Lytteøvelse 25

Aflyt rytmerne i nedenstående fem lydeksempler og skriv dem på noder. Rytmerne er i 4/4-takt, og de har en varighed på én takt hver. Hver rytme spilles to gange med en takts pause imellem hver gennemspilning.

Rytme nr. 1:

Rytme nr. 2:

Rytme nr. 3:

Rytme nr. 4:

Rytme nr. 5:
Syng og spil

Syng og spil 13

Syng en af følgende sange med både lige 8.-dele og swingende 8.-dele:

 • Louis Armstrong: What a Wonderful World (1967)
 • Robert Normann: Noget om helte (1955)
 • Mogen Jermiin Nissen: Elefantens Vuggevise (1948)
 • Herman Hupfeld: As Time Goes By (1931)

3. Swing og 16.-dele

Swing siger kun noget om, hvordan 8.-delene skal udføres. 16.-delene skal som udgangspunkt altid udføres lige. Man kan dog vælge at forskyde 16.-delene på så-slagene, så også 16.-delene spilles med en swingende fornemmelse: (Hymn to Freedom)

Swingende 16.-dele

Man kan også vælge en mere fri fortolkning, alt afhængig af personlig smag og musikalsk kontekst. Disse variationer af 16.-delene angives normalt ikke i noderne.

4. Shuffle

Shuffle betegner en stringent underdeling i trioliserede 8.-dele - i modsætning til swing, hvor 8.-delenes grad af swing ofte er mere fri. Begrebet har sin oprindelse i 1900-tallets tidlige blues, jazz og boogie woogie, men det finder også anvendelse i andre musikgenrer, herunder især R&B, rock, country og hip-hop.

På papiret er der ingen forskel på shuffle og en angivelse af trioliserede 8.-dele:

Shuffle

I praksis vil nogle professionelle musikere dog tillægge shuffle en særlig kunstnerisk betydning, fordi shuffle ikke blot er en angivelse af underdeling, men også er en musikalsk tradition med rødder helt tilbage i begyndelsen af 1900-tallet.

Normalt er taktslagenes underdeling i 8.-dele lige lange, hvilket vil sige, at der er samme afstand mellem alle 8.-delene. Man siger da, at underdelingen er lige. I noget musik, især jazzmusik, er det imidlertid almindeligt, at man forskyder 8.-delene på og-slagene, så de indtræder en lille smule forsinket. Det giver en særlig rytmisk fornemmelse, som kaldes swing.

Indhold

1. Swing

I swing gøres 8.-delene på taktslagene lidt længere end normalt og 8.-delene mellem taktslagene lidt kortere end normalt. Det kan illustreres på følgende måde:

Swing underdeling

Taktslag

Lige 8.-dele

Swingende 8.-dele

Der er ingen regler for, hvor meget 8.-delen på og-slaget forskydes, og der er således meget frie rammer for udførelsen af swingende 8.-dele. Swing kan variere fra alt mellem to lige 8.-dele til noget nær en punkteret 8.-del og en 16.-del. Udførelsen afhænger af personlig smag og musikalsk kontekst.

Den mest gængse opfattelse af swing er dog, at 8.-delene spilles med en trioliseret underdeling, altså som 8.-delstrioler hvor de to første noder er bundet sammen:

Swing i trioliseret underdeling

De swingende 8.-dele i artiklens øverste illustration er trioliserede.

Lyt til Elefantens vuggevise spillet med henholdsvis lige 8.-dele og swingende 8.-dele:

Elefantens vuggevise (Mogen Jermiin Nissen)

Lige 8.-dele

Swingende 8.-dele (trioliseret)

Rytmeøvelse

Rytmeøvelse 20

 1. Gå et grundtrin i et roligt tempo og klap en underdeling i tre.
 2. Undlad at klappe den midterste underdeling, så du kun klapper første og tredje underdeling. Du klapper nu swingende (trioliserede) 8.-dele.
 3. Prøv at skifte mellem at klappe lige 8.-dele og trioliserede 8.-dele - uden at stoppe grundtrinnet.
Lytteøvelse

Lytteøvelse 23

 1. Lyt til nedenstående fire musikstykker et ad gangen.
 2. Lyt til de fire musikstykker igen og klap samtidig en underdeling i 8.-dele på højre lår. Kan du høre, hvilke to musikstykker der har en lige underdeling af 8.-delene, og hvilke to der har en swingende underdeling af 8.-delene?
 3. Vælg et af de fire musikstykker ud. Find frem til musikstykket på YouTube, Spotify, iTunes eller lignende, lyt til hele musikstykket og nyd musikken!

  1) Frank Sinatra: New York, New York:

  2) Metallica: Enter Sandman:

  3) Lars Mikkelsen: Hvorfor er lykken så lunefuld:

  4) Era: Divano:
Lytteøvelse

Lytteøvelse 24

 1. Lyt til et udsnit af Never Have Enough her:
 2. Lyt til lydeksemplet gentagende gange, og beskriv 8.-delsrytmen (lige 8.-dele og/eller swingende 8.-dele).
 3. Find frem til musikstykket på YouTube, Spotify, iTunes eller lignende, lyt til hele musikstykket og nyd musikken!

2. Notation

Swingende 8.-dele noteres med almindelige 8.-delsnoder. Den swingende udførelse angives med teksten Swing eller med et af følgende to symboler i starten af noden:

Symbol for swing

Node-symbolet angiver en trioliseret underdeling af 8.-delene, mens teksten Swing lader det være op til musikudøveren at fortolke graden af swing.

Rytmeøvelse

Rytmeøvelse 21

Denne øvelse kan kun laves, hvis man er flere. Alle stiller op i rundkreds og går et grundtrin i et roligt tempo. Hver person skal nu på skift klappe en swingende rytme, som de andre skal imitere. Rytmen skal vare fire taktslag (svarende til fire fodskridt). Alle nodeværdier og pauser må benyttes. 8.-delene skal klappes swingende.

De andre skal imitere rytmen de efterfølgende fire taktslag. Hvis rytmen imiteres forkert, gentages processen.

Syng og spil

Syng og spil 13

Syng en af følgende sange med både lige 8.-dele og swingende 8.-dele:

 • Louis Armstrong: What a Wonderful World (1967)
 • Robert Normann: Noget om helte (1955)
 • Mogen Jermiin Nissen: Elefantens Vuggevise (1948)
 • Herman Hupfeld: As Time Goes By (1931)
Lytteøvelse

Lytteøvelse 25

Aflyt rytmerne i nedenstående fem lydeksempler og skriv dem på noder. Rytmerne er i 4/4-takt, og de har en varighed på én takt hver. Hver rytme spilles to gange med en takts pause imellem hver gennemspilning.

Rytme nr. 1:

Rytme nr. 2:

Rytme nr. 3:

Rytme nr. 4:

Rytme nr. 5: