• Let
 • Svær

En triol er en gruppe på tre ens nodeværdier, der tilsammen har samme varighed som to af samme nodeværdi i almindelig form. Alle nodeværdier kan optræde som trioler.

1. Notation

En triol noteres med et 3-tal over eller under de tre implicerede noder. Hvis noderne ikke er bjælket sammen, skal de omsluttes af en klamme, som viser, hvilke noder der indgår i triolen:

Notaton af trioler

Trioler dannet af 8.-dele og 4.-dele (nummer to og tre fra venstre) er de mest almindelige.

2. 8.-delstrioler

Der skal afvikles en 8.-delstriol på den tid, som bruges på to almindelige 8.-dele. Man kan anskue dem som en underdeling af 4.-delsnoden i tre lige lange slag:

Ottendedelstrioler
Rytmeøvelse

Rytmeøvelse 17

Gå et grundtrin i et roligt tempo og klap en underdeling i tre. Prøv følgende variationer:

 • Klap underdelingen i tre med højre hånd på højre lår, samtidig med at du klapper på hvert taktslag med venstre hånd på venstre lår - svarerende til rytmen noteret i første halvdel af nodeeksemplet herover. Prøv derefter at skifte mellem at klappe en underdeling i tre og en underdeling i to i højre hånd.
 • Klap underdelingen i tre med højre hånd på højre lår, samtidig med at du klapper en underdeling i to med venstre hånd på venstre lår - svarerende til rytmen noteret i sidste halvdel af nodeeksemplet herover.

Prøv at skifte mellem de forskellige variationer uden at stoppe grundtrinnet.

3. 4.-delstrioler

Der skal afvikles en 4.-delstriol på den tid, som bruges på to almindelige 4.-dele. Man kan anskue dem som en underdeling af halvnoden i tre lige lange slag:

Fjerdedelstrioler

Man kan også anskue dem som en række af 8.-delstrioler, hvor kun hver anden node udføres:

Fjerdedelstrioler dannet ud fra 8.-delstrioler
Rytmeøvelse

Rytmeøvelse 18

 1. Gå et grundtrin i et roligt tempo.
 2. Klap en underdeling i tre med højre hånd på højre lår, samtidig med at du klapper på hvert taktslag med venstre hånd på venstre lår.
 3. Klap betonet (kraftigt) på hvert andet slag i højre hånd - svarende til rytmen noteret i første halvdel af nodeeksemplet herover.
 4. Udelad de ikke-betonede slag i højre hånd, så du kun klapper på de betonede slag - svarende til rytmen noteret i sidste halvdel af nodeeksemplet herover. Du klapper nu 4.-delstrioler i højre hånd.

4. Andre trioler

Halvnodetrioler og 16.-delstrioler anvendes sjældent. Helnodetrioler anvendes stort set aldrig.

For halvnodetrioler gælder det, at der skal afvikles en halvnodetriol på den tid, som bruges på to almindelige halvnoder. Man kan anskue dem som en underdeling af helnoden i tre lige lange slag:

Halvnodetrioler

For 16.-delstrioler gælder det, at der skal afvikles en 16.-delstriol på den tid, som bruges på to almindelige 16.-dele. Man kan anskue dem som en underdeling af 8.-delen i tre lige lange slag:

Sekstendedelstrioler

5. Variationer

Noderne i en hvilken som helst triol kan erstattes af pauser. Her med 8.-delstrioler som eksempel:

Trioler med pauser

Noderne i en triol kan sammenbindes:

Trioler med bindebuer

Og endelig kan noderne i en triol være opdelt i mindre nodeværdier, som her hvor enkelte af 8.-delene er erstattet af to 16.-dele:

Trioler opdelt i mindre nodeværdier
Rytmeøvelse

Rytmeøvelse 19

 1. Gå et grundtrin i et roligt tempo. Klap en underdeling i tre med højre hånd på højre lår, samtidig med at du klapper på hvert taktslag med venstre hånd på venstre lår. Hvis vi siger, at hvert taktslag svarer til en 4.-del, så svarer klappene i højre hånd til 8.-delstrioler.
 2. Udelad enten første, anden og tredje underdeling i højre hånd, så du kun klapper to af de oprindelige tre underdelinger. Det svarer til en gruppe af trioler, hvor enten første, anden eller tredje node er erstattet af en pause. Da der er tre mulige noder at udelade, er der tre forskellige rytmiske figurer i alt. Prøv at klappe alle tre forskellige figurer.
 3. Prøv at skifte mellem de forskellige figurer uden at stoppe grundtrinnet.
Syng og spil

Syng og spil 11

Syng en sang med mange trioler. Eksempelvis en af følgende sange:

 • Sidsel Storm: Swedish Lullaby (2010)
 • Tina Turner: Private Dancer (1984)
 • Stevie Wonder: Isn't She Lovely (1975)
 • Antonio Carlos Jobim: The Girl from Ipanema (1963)
 • Otto Brandenburg: To lys på et bord (1960)
 • Peggy Lee: Bella Notte (1952)
Lytteøvelse

Lytteøvelse 22

Aflyt rytmerne i nedenstående fem lydeksempler og skriv dem på noder. Rytmerne er i 4/4-takt, og de har en varighed på én takt hver. Hver rytme spilles to gange med en takts pause imellem hver gennemspilning.

Rytme nr. 1:

Rytme nr. 2:

Rytme nr. 3:

Rytme nr. 4:

Rytme nr. 5:
Quiz og spil

Quiz og spil 2

Spil et af følgende spil:

En triol er en gruppe på tre ens nodeværdier, der tilsammen har samme varighed som to af samme nodeværdi i almindelig form. Alle nodeværdier kan optræde som trioler.

1. Notation

En triol noteres med et 3-tal over eller under de tre implicerede noder. Hvis noderne ikke er bjælket sammen, skal de omsluttes af en klamme, som viser, hvilke noder der indgår i triolen:

Notaton af trioler

Trioler dannet af 8.-dele og 4.-dele (nummer to og tre fra venstre) er de mest almindelige.

2. 8.-delstrioler

Der skal afvikles en 8.-delstriol på den tid, som bruges på to almindelige 8.-dele. Man kan anskue dem som en underdeling af 4.-delsnoden i tre lige lange slag:

Ottendedelstrioler
Rytmeøvelse

Rytmeøvelse 17

Gå et grundtrin i et roligt tempo og klap en underdeling i tre. Prøv følgende variationer:

 • Klap underdelingen i tre med højre hånd på højre lår, samtidig med at du klapper på hvert taktslag med venstre hånd på venstre lår - svarerende til rytmen noteret i første halvdel af nodeeksemplet herover. Prøv derefter at skifte mellem at klappe en underdeling i tre og en underdeling i to i højre hånd.
 • Klap underdelingen i tre med højre hånd på højre lår, samtidig med at du klapper en underdeling i to med venstre hånd på venstre lår - svarerende til rytmen noteret i sidste halvdel af nodeeksemplet herover.

Prøv at skifte mellem de forskellige variationer uden at stoppe grundtrinnet.

3. 4.-delstrioler

Der skal afvikles en 4.-delstriol på den tid, som bruges på to almindelige 4.-dele. Man kan anskue dem som en underdeling af halvnoden i tre lige lange slag:

Fjerdedelstrioler

Man kan også anskue dem som en række af 8.-delstrioler, hvor kun hver anden node udføres:

Fjerdedelstrioler dannet ud fra 8.-delstrioler
Rytmeøvelse

Rytmeøvelse 18

 1. Gå et grundtrin i et roligt tempo.
 2. Klap en underdeling i tre med højre hånd på højre lår, samtidig med at du klapper på hvert taktslag med venstre hånd på venstre lår.
 3. Klap betonet (kraftigt) på hvert andet slag i højre hånd - svarende til rytmen noteret i første halvdel af nodeeksemplet herover.
 4. Udelad de ikke-betonede slag i højre hånd, så du kun klapper på de betonede slag - svarende til rytmen noteret i sidste halvdel af nodeeksemplet herover. Du klapper nu 4.-delstrioler i højre hånd.
Syng og spil

Syng og spil 11

Syng en sang med mange trioler. Eksempelvis en af følgende sange:

 • Sidsel Storm: Swedish Lullaby (2010)
 • Tina Turner: Private Dancer (1984)
 • Stevie Wonder: Isn't She Lovely (1975)
 • Antonio Carlos Jobim: The Girl from Ipanema (1963)
 • Otto Brandenburg: To lys på et bord (1960)
 • Peggy Lee: Bella Notte (1952)
Quiz og spil

Quiz og spil 2