Værktøjer

Introduktion

Det musikalske sprog udgøres af mere end 1.500 fagord, 800 italienske musikudtryk, 200 tegn og symboler og et stort antal akkorder, skalaer og intervaller.

Derfor er opslagsværker og instrumenter sommetider nødvendige for at skabe overblik og forståelse for musikken.

Læseguide

Værktøjerne i denne sektion kan bruges enkeltvis. Brug værktøjerne som støtte i både dit teoretiske og dit praktiske arbejde med musikken.

Undervejs i teksterne på Musikipedia er indsat henvisninger til værktøjerne, hvor de skønnes relevante.