Værktøjer

Introduktion

Opslagene kan hjælpe og støtte dig i din indlæringsprocess, både i det boglige og det praktiske arbejde med musikken.

Materialerne kan bruges som supplement og som hjælpemiddel i mange slags sammenhænge. I flere af artiklerne på Musikipedia er der indsat henvisninger til materialerne.

Læseguide

Opslagene kan benyttes enkeltvis som opslags­værker. Du får det største faglige udbytte af akkord-, skala- og intervalopslaget, hvis du på forhånd har læst de tre tilsvarende artikler under sektionen Teori.

Materialerne og artiklerne kan benyttes og læses enkeltvis