• Opgave 1

  Små og store sekunder, opadgående.

 • Opgave 2

  Små og store sekunder, nedadgående.

 • Opgave 3

  Små og store tertser, opadgående.

 • Opgave 4

  Små og store tertser, nedadgående.

 • Opgave 5

  Små og store tertser, samklingende.

 • Opgave 6

  Sekunder og tertser, opadgående.

 • Opgave 7

  Sekunder og tertser, blandede.

 • Opgave 8

  Små og store sekunder og tertser, opadgående.

 • Opgave 9

  Små og store sekunder og tertser, blandede.