Musikteori

Introduktion

Musikteori er en forudsætning for en lang række af musikfagets kerneområder. Sammen med nodelæren giver teorien dig et solidt grundlag for et videre arbejde med analyse, musikhistorie, musikudøvelse, arrangering, sangskrivning og musikproduktion.

Musikteorien gør dig ikke blot i stand til at læse, skrive og forstå noder; den giver dig en udvidet forståelse af musikken, og den lærer dig relevante fagord, så du kan formulere dig mundtligt såvel som skriftligt om musik.

Læseguide

Teksterne om tonehøjde, rytme og fysik bør læses oppefra og ned. Start med at læse teksterne i kategorien 'Tonehøjde'.

De øvrige artikler kan læses enkeltvis. Du får det største faglige udbytte af teksterne, hvis du starter med at læse teksterne om 'Tonehøjde' og 'Rytme' i nævnte rækkefølge.

Alfabetisk oversigt