Musikteori

Introduktion

Musikteori er læren om musikkens byggesten. Herigennem øges din forståelse for musikken, din musikalitet og din evne til at udtrykke dig i og om musik.

Musikteorien giver dig et solidt grundlag for at arbejde videre med analyse, arrangering, musikudøvelse og musikhistorie.

Læseguide

Teksterne under emnerne tonehøjde, rytme og fysik bør læses oppefra og ned. De øvrige tekster i denne sektion kan læses enkeltvis.

Du får det største udbytte af teksterne, hvis du starter med at læse teksterne om tonehøjde og rytme.

Alfabetisk oversigt