I funktionsanalyse beskrives akkorderne som funktioner, fordi alle akkorder har en bestemt funktion, i den sammenhæng de er placeret i. Alle funktionerne tager udgangspunkt i tre funktioner, kaldet hovedfunktionerne.

1. Hovedfunktioner

Tonika(T)treklangen beliggende på toneartens første trin (ex i C-dur: C). Tonika er det tonale udgangspunkt, hvilepunktet, her vi føler os "hjemme".
Subdominant(S)treklangen beliggende på toneartens fjerde trin (ex i C-dur: F). Subdominanten kan beskrives som "kortvarigt ude".
Dominant(D)treklangen beliggende på toneartens femte trin (ex i C-dur: G). Dominanten leder tilbage til tonika - den har en spænding, der gør, at øret gerne vil have den til at blive opløst til tonika. Dominanten er næsten altid i dur: både i dur- og moltonearter.

I dur-tonearter er alle tre hovedfunktioner i dur, i mol-tonearter er T og S i mol, mens D som oftest er i dur. Herunder er vist hovedfunktionerne i henholdsvis c-dur og c-mol:

Akkordrækkefølgen der er vist i eksemplerne herover udgør det, man kalder den tonale kadence. Akkordrækkefølgen har fået dette navn, fordi den fastslår tonearten - tonerne i de tre akkorder udgør nemlig alle toneartens toner. I eksemplet herover bruger akkorderne i c-dur alle c-dur skalaens toner, mens akkorderne i c-mol bruger alle tonerne fra en c harmonisk mol skala.

2. Andre funktioner

Som bekendt er det de færreste musikstykker, der kun består af 3 forskellige akkorder. Udover T, S og D er der derfor en række funktioner, der kan beskrives som beslægtede funktioner eller afledninger af de tre hovedfunktioner.

Oversigt over funktioner

  • Alle. En liste over alle funktionerne i funktionsanalyse.
  • Gymnasiepensum. Liste over funktionerne i gymnasiepensum for musik A-niveau. På denne liste indgår kun de væsentligste funktioner. Velegnet for gymnasie- og hf-studerende.
  • Variationer. Eksempler på variationer af funktionerne. Omvendinger, udvidelser m.m.
  • Beskrivelser. Side med beskrivelser af alle funktionerne. Kan også tilgås ved at klikke på funktionernes navne på listen i menupunkt 1 og 2.