• Let
 • Svær

Taktslagene organiserer sig i mindre grupper med et bestemt antal taktslag i hver gruppe. Hver af disse grupper danner en enhed, som kaldes for en takt.

Indhold

1. Takt

En takt består af en lille, afgrænset gruppe af taktslag. I nodeskriften er takterne adskilt af lodrette streger, kaldet taktstreger:

Takter i nodeskriften

Almindeligvis er der 2, 3, 4 eller 6 taktslag i hver takt, men der kan også forekomme såkaldte "skæve" takter med eksempelvis 5, 7 eller 9 taktslag i hver takt.

Taktslagene navngives med fortløbende tal fra 1 og opefter. Ved begyndelsen på en ny takt starter man forfra med at tælle. Man kalder det første taktslag i takten for 1-slaget, det næste for 2-slaget, osv. Eksemplet her viser en gruppering af taktslagene i 4. Man siger da, at takten er 4-delt:

Gruppering af taktslag
Lytteøvelse

Lytteøvelse 4

 1. Lyt til et lydeksempel fra Smuk og dejlig her:
 2. I musikstykket er taktslagene grupperet med 4 taktslag i hver takt. Takten er dermed 4-delt som vist på illustrationen herover. Lyt til musikstykket igen, og tæl taktslagene højt imens ved at sige "1-2-3-4" (relativt hurtigt) i ring. Musikstykket starter på taktens betonede 1-slag.
 3. Prøv nu i stedet at tælle til 3 eller 5, mens du lytter til musikstykket. Klap med hænderne hver gang du når til 1-slaget. Du vil bemærke, at det føles unaturligt, fordi taktslagene er grupperet i 4.
 4. Find frem til musikstykket på YouTube, Spotify, iTunes eller lignende, lyt til hele musikstykket og nyd musikken!
Lytteøvelse

Lytteøvelse 5

 1. Lyt til nedenstående fem musikstykker et ad gangen, og vip med foden eller slå fingrene i bordet, så slagene følger musikstykkets puls. Musikstykke nr. 1 og nr. 4 har en relativt langsom puls, resten har en hurtig puls.
 2. Lyt til de fem musikstykker igen, og prøv nu at finde ud af hvor mange taktslag, der er i hver takt ved at tælle taktslagene. Hvad føles det naturligt at tælle til? To af musikstykkerne har 4 taktslag i hver takt, og de resterende tre har henholdsvis 5, 6 og 7 taktslag i hver takt. Alle musikstykkerne starter på taktens betonede 1-slag.
 3. Vælg et af de fem musikstykker ud. Find frem til musikstykket på YouTube, Spotify, iTunes eller lignende, lyt til hele musikstykket og nyd musikken!

  1) The Bee Gees: Night Fever:

  2) Salem: Svantes drikkevise:

  3) Soundtrack: Mission: Impossible:

  4) Franz Schubert: Symphony No. 9:

  5) Seal: Dreaming In Metaphors:

Der findes løsninger til alle øvelser her.

2. Underdeling

Det er sjældent, at alle musikere og sangere spiller og synger udelukkende på taktslagene. De fleste vil som regel spille rytmer, der ligger både på og mellem taktslagene, fordi det gør rytmerne mere levende og varierende. Der er derfor behov for at inddele taktslagene i nogle kortere dele, så musikerne også er enige om en rytmisk præcision, når de spiller mellem taktslagene.

Det mest almindelige er, at hvert taktslag deles i 2, 3 eller 4 lige lange underdelinger som vist her:

Underdelinger

Taktslag

Underdeling i 2

Underdeling i 3

Underdeling i 4

I populærmusik bruger man engelske betegnelser til at beskrive en musikers rytmiske spillestil. En musiker kan spille på (ofte en blanding af):

 • beatet, dvs. lige på taktslagene
 • offbeatet, dvs. på og-slagene
 • backbeatet, dvs. på 2- og 4-slaget i 4-delt takt
 • downbeatet, dvs. på 1-slaget.
 • afterbeatet, dvs. på alle andre taktslag end 1-slaget. Vær dog opmærksom på, at nogle tolker afterbeat som blot et andet navn for backbeat.
Lytteøvelse

Lytteøvelse 6

 1. Lyt til nedenstående tre musikstykker et ad gangen, og vip med foden, så den følger musikstykkets puls. Alle lydeksemplerne starter med fire taktslag.
 2. Lyt til de tre musikstykker igen. Ved hvert musikstykke er beskrevet et musikinstrument, du skal lytte efter på indspilningen. Du skal nu prøve at finde ud af, om det pågældende instrument spiller på beatet, på offbeatet, på backbeatet eller på afterbeatet.
 3. Vælg et af de tre musikstykker ud. Find frem til musikstykket på YouTube, Spotify, iTunes eller lignende, lyt til hele musikstykket og nyd musikken!

  1) Lyt efter de lyse strygere i Gangsta's Paradise:

  2) Lyt efter håndklappene i It's Time:

  3) Lyt efter guitaren i Get Up Stand Up:

Rytmeøvelse

Rytmeøvelse 4

Lyt til de forskellige underdelinger i illustrationen herover, så du bliver bekendt med, hvordan de lyder. Gå derefter et grundtrin i et roligt tempo, og udfør øvelserne beskrevet herunder.

Underdeling i 2

 1. Klap med højre hånd på højre lår, så højre hånd følger taktslagene (lig hvert fodtrin).
 2. Klap skiftevis med højre og venstre hånd, så højre hånd følger taktslagene, og venstre hånd klapper på venstre lår mellem taktslagene (på og-slagene). Det er vigtigt, at der er en konstant tidsmæssig afstand mellem alle slag.
 3. Tæl slagene højt imens: På slagene i højre hånd (taktslagene) siges "1-2-3-4", og på slagene i venstre hånd (og-slagene) siges "og":
  Slag:1og2og3og4og
  Hånd:hvhvhvhv

Underdeling i 4

 1. Klap en underdeling i 2 med højre hånd på højre lår.
 2. Klap skiftevis med højre og venstre hånd, så højre hånd klapper en underdeling i 2, og venstre hånd klapper mellem højre hånds slag (på så-slagene). Det er vigtigt, at der er en konstant tidsmæssig afstand mellem alle slag.
 3. Tæl slagene højt imens: På slagene i højre hånd (underdeling i 2) siges "1-og-2-og-3-og-4-og", og på slagene i venstre hånd (så-slagene) siges "så":
  Slag:1og2og3og4og
  Hånd:hvhvhvhvhvhvhvhv

Underdeling i 3

 1. Klap taktslagene på lårene med skiftevis højre og venstre hånd, så højre hånd klapper 1- og 3-slaget, og venstre hånd klapper 2- og 4-slaget.
 2. Tæl en underdeling i 3, hver gang du klapper et taktslag ved at sige: "1-og-så-2-og-så-3-og-så-4-og-så". Det er vigtigt, at der er en konstant tidsmæssig afstand mellem alle underdelingerne. Vær særligt opmærksom på, at der ikke er for stor en afstand mellem "så" og næste taktslag.
 3. Klap de talte underdelinger skiftevis med højre og venstre hånd. Tæl imens:
  Slag:1og2og3og4og
  Hånd:hvhvhvhvhvhv

Prøv at skifte mellem de forskellige underdelinger uden at stoppe grundtrinnet. Særligt skiftet til og fra underdelingen i 3 er svært.

Taktslagene organiserer sig i mindre grupper med et bestemt antal taktslag i hver gruppe. Hver af disse grupper danner en enhed, som kaldes for en takt.

Indhold

1. Takt

En takt består af en lille, afgrænset gruppe af taktslag. I nodeskriften er takterne adskilt af lodrette streger, kaldet taktstreger:

Takter i nodeskriften

Almindeligvis er der 2, 3, 4 eller 6 taktslag i hver takt.

Taktslagene navngives med fortløbende tal fra 1 og opefter. Ved begyndelsen på en ny takt starter man forfra med at tælle. Man kalder det første taktslag i takten for 1-slaget, det næste for 2-slaget, osv. Eksemplet her viser en gruppering af taktslagene i 4. Man siger da, at takten er 4-delt.

Gruppering af taktslag
Lytteøvelse

Lytteøvelse 4

 1. Lyt til et lydeksempel fra Smuk og dejlig her:
 2. I musikstykket er taktslagene grupperet med 4 taktslag i hver takt. Takten er dermed 4-delt som vist på illustrationen herover. Lyt til musikstykket igen, og tæl taktslagene højt imens ved at sige "1-2-3-4" (relativt hurtigt) i ring. Musikstykket starter på taktens betonede 1-slag.
 3. Prøv nu i stedet at tælle til 3 eller 5, mens du lytter til musikstykket. Klap med hænderne hver gang du når til 1-slaget. Du vil bemærke, at det føles unaturligt, fordi taktslagene er grupperet i 4.
 4. Find frem til musikstykket på YouTube, Spotify, iTunes eller lignende, lyt til hele musikstykket og nyd musikken!
Lytteøvelse

Lytteøvelse 5

 1. Lyt til nedenstående fire musikstykker et ad gangen, og vip med foden eller slå fingrene i bordet, så slagene følger musikstykkets puls. Musikstykke nr. 1 og nr. 4 har en relativt langsom puls, resten har en hurtig puls.
 2. Lyt til de fire musikstykker igen, og prøv nu at finde ud af hvor mange taktslag, der er i hver takt ved at tælle taktslagene. Hvad føles det naturligt at tælle til? To af musikstykkerne har 4 taktslag i hver takt, og de resterende to har henholdsvis 5 og 6 taktslag i hver takt. Alle musikstykkerne starter lige på et 1-slag.
 3. Vælg et af de fire musikstykker ud. Find frem til musikstykket på YouTube, Spotify, iTunes eller lignende, lyt til hele musikstykket og nyd musikken!

  1) The Bee Gees: Night Fever:

  2) Salem: Svantes drikkevise:

  3) Soundtrack: Mission: Impossible:

  4) Franz Schubert: Symphony No. 9:

Der findes løsninger til alle øvelser her.

2. Underdeling

Det er sjældent, at alle musikere og sangere spiller og synger udelukkende på taktslagene. De fleste vil som regel spille rytmer, der ligger både på og mellem taktslagene, fordi det gør rytmerne mere levende og varierende. Der er derfor behov for at inddele af taktslagene i nogle kortere dele, så musikerne også er enige om en rytmisk præcision, når de spiller mellem taktslagene.

Det mest almindelige er, at hvert taktslag deles i 2, 3 eller 4 lige lange underdelinger som vist her:

Underdelinger

Taktslag

Underdeling i 2

Underdeling i 3

Underdeling i 4

Rytmeøvelse

Rytmeøvelse 4

Lyt til de forskellige underdelinger i illustrationen herover, så du bliver bekendt med, hvordan de lyder. Gå derefter et grundtrin i et roligt tempo, og udfør øvelserne beskrevet herunder.

Underdeling i 2

 1. Klap med højre hånd på højre lår, så højre hånd følger taktslagene (lig hvert fodtrin).
 2. Klap skiftevis med højre og venstre hånd, så højre hånd følger taktslagene, og venstre hånd klapper på venstre lår mellem taktslagene (på og-slagene). Det er vigtigt, at der er en konstant tidsmæssig afstand mellem alle slag.
 3. Tæl slagene højt imens: På slagene i højre hånd (taktslagene) siges "1-2-3-4", og på slagene i venstre hånd (og-slagene) siges "og":
  Slag:1og2og3og4og
  Hånd:hvhvhvhv

Underdeling i 4

 1. Klap en underdeling i 2 med højre hånd på højre lår.
 2. Klap skiftevis med højre og venstre hånd, så højre hånd klapper en underdeling i 2, og venstre hånd klapper mellem højre hånds slag (på så-slagene). Det er vigtigt, at der er en konstant tidsmæssig afstand mellem alle slag.
 3. Tæl slagene højt imens: På slagene i højre hånd (underdeling i 2) siges "1-og-2-og-3-og-4-og", og på slagene i venstre hånd (så-slagene) siges "så":
  Slag:1og2og3og4og
  Hånd:hvhvhvhvhvhvhvhv

Underdeling i 3

 1. Klap taktslagene på lårene med skiftevis højre og venstre hånd, så højre hånd klapper 1- og 3-slaget, og venstre hånd klapper 2- og 4-slaget.
 2. Tæl en underdeling i 3, hver gang du klapper et taktslag ved at sige: "1-og-så-2-og-så-3-og-så-4-og-så". Det er vigtigt, at der er en konstant tidsmæssig afstand mellem alle underdelingerne. Vær særligt opmærksom på, at der ikke er for stor en afstand mellem "så" og næste taktslag.
 3. Klap de talte underdelinger skiftevis med højre og venstre hånd. Tæl imens:
  Slag:1og2og3og4og
  Hånd:hvhvhvhvhvhv

Prøv at skifte mellem de forskellige underdelinger uden at stoppe grundtrinnet. Særligt skiftet til og fra underdelingen i 3 er svært.