Forslag til aktiviteter der kan laves i tilknytning til temaforløbet.

1. Diskussion

Tænk og diskuter

Tænk og diskuter

 • Nævn tre sange, du opfatter som "rigtige" grandprix-sange. Hvorfor er de "rigtige"?
 • Hvor mange danske grandprix-sange kender du?
 • Hvor mange udenlandske grandprix-sange kender du?
 • Hvorfor er grandprixet blevet populært i hele Europa?
 • Hvilken betydning kan det have for en sanger at vinde grandprixet?
 • Hvad betyder det for en tv-konkurrence som grandprixet, at vi i dag har også internettet?
 • Spiller grandprixet overhovedet nogen rolle for dig?
 • Hvornår er der tale om et plagiat, og hvad betyder det for bedømmelsen af et stykke musik, at man genbruger elementer fra andre sange?

Lyt og diskuter

 • Lyt til Only Teardrops (Emmelie de Forest, 2013) uden at se livefremførelsen. Diskutér, hvad sangen handler om, og hvordan nummeret er bygget op musikalsk. Hvilke virkemidler er brugt til at fange lytterens opmærksomhed?
  • Se klippet med fremførelsen af Only Teardrops fra ESC 2014-finalen. Overvej, hvad den valgte koreografi og påklædning (eksempelvis soldaterkostumerne) gør ved sangen?
  • Lyt til sangen igen, nu med fokus på vokalerne. Hvilke vokaler er særligt fremtrædende (eksempelvis ved gentagelser eller lange toner)?
  • Lav samme øvelse med andre grandprix-sange: Lyt først til sangen, diskutér, og gør bagefter det samme ud fra liveoptrædenen og vokalerne.
 • Se og lyt til en YouTube-video med sammendrag af alle vindersange gennem tiden. Overvej og diskutér, hvilke generelle udviklinger, der er sket gennem tiden, og hvornår man kan høre/se særlige udviklinger.
 • Lyt til og sammenlign forskellige versioner af den samme sang, eksempelvis den danske vindersang fra 1963, Dansevise, som blandt andet udkom på engelsk, tysk, hollandsk, spansk og finsk. Hvilke forskelle kan man høre i arrangementerne, alt efter hvor og på hvilket sprog versionerne er indspillet?
 • Lyt til en grandprix-sang på et sprog, du ikke forstår. Hvad lægger du mest mærke til?
 • Se musikvideoen til Rise Like A Phoenix (Conchita Wurst, 2014) og efterfølgende en eller flere parodier på sangen på YouTube. Diskutér, hvad parodierne handler om, og om de er sjove? Hvis ja, hvad gør dem sjove?
 • Lyt til Children of the Universe (England, 2014), Silent Storm (Norge, 2014), Heartbeat (Irland, 2014) og Stay With me (Sam Smith, 2014). Overvej og diskutér, om/hvor der er forbindelser til Only Teardrops (Danmark, 2013). Læg især mærke til melodilinjen fra omkvædet af Only Teardrops:
  Melodilinje i omkvædet af Only Teardrops

2. Analyse

Skriftlig øvelse

Opgaver

Opgaveeksempler med udgangspunkt i opgavematerialet herunder:

 • Skriftlig, individuel. Foretag en skriftlig analyse af en valgfri sang fra listen herunder. Udvælg selv parametre til analyse. Brug analysevejledningen og de tilhørende analyseeksempler til hjælp. Omfang 1-2 tekstsider.
 • Skriftlig, i grupper. Gå sammen i grupper på to personer. Foretag individuelle skriftlige analyser af én sang fra den første del af grandprix-historien og én sang fra anden del. Udvælg selv parametre til analyse. Diskuter jeres analyser, og lav derefter i fællesskab en sammenlignende analyse af de to sange. Brug analysevejledningen og de tilhørende analyseeksempler til hjælp. Omfang ca. 4 tekstsider.
 • Mundtlig, individuel. Foretag en analyse af en valgfri sang fra listen herunder med henblik på en mundtlig fremlæggelse af dine resultater. Analysen skal udover en kort karakteristik af sangen tage udgangspunkt i to valgfrie musikalske parametre fra analysevejledningen. Begrund valget af parametre. Start fremlæggelsen med at afspille den analyserede sang for dine tilhørere. Fremlæggelsens varighed ca. 12 minutter.

Med henblik på at træne eleverne i bestemte analysemetoder kan læreren eventuelt udvælge den sang og de parametre, der skal indgå i opgaverne.

Opgavemateriale

Fra den første del af grandprix-historien (med orkester og forskellige sprog):

 • Dansevise (Grethe & Jørgen Ingmann, Danmark, 1963)
 • Poupée de cire, poupée de son (France Gall, Frankrig, 1965)
 • Congratulations (Cliff Richard, England, 1968)
 • Eres Tu (Mocedades, Spanien, 1973)
 • Save Your Kisses for Me (Brotherhood Of Man, England, 1977)
 • Dschinghis Khan (Dschinghis Khan, Tyskland, 1979)
 • Disco Tango (Tommy Seebach, Danmark, 1979)
 • Diggi-Loo Diggi-Ley (Herreys, Sverige, 1984)
 • Hold Me Now (Johnny Logan, Irland, 1987)
 • Vi maler byen rød (Birthe Kjær, Danmark, 1989)
 • Under stjernerne på himlen (Tommy Seebach, Danmark, 1993)
 • Fra Mols til Skagen (Aud Wilken, Danmark, 1995)
 • Love Shine a Light (Katrina & The Waves, England, 1997)

Fra den anden del af grandprix-historien (indspillet musik og valgfrit sprog)

 • Take Me to Your Heaven (Charlotte Nielsson, Sverige, 1999)
 • Fly on the Wings of Love (Brødrene Olsen, Danmark, 2000)
 • Never Ever Let You Go (Rollo & King, Danmark, 2001)
 • I Wanna (Marie N, Letland, 2002)
 • Everyway That I Can (Sertab Erener, Tyrkiet, 2003)
 • Wild Dances (Ruslana, Ukraine, 2004)
 • Hard Rock Hallelujah (Lordi, Finland, 2006)
 • In a Moment Like This (Chanée & N'Evergreen, Danmark, 2010)
 • Euphoria (Loreen, Sverige, 2012)
 • Party for Everybody (Buranovskiye Babushki, Rusland, 2012)
 • Cliché Love Song (Basim, Danmark, 2014)

Noder er tilgængelige i Grand Prix-sangbogen (Wilhelm Hansen, 2014).

Lytteøvelse

Auditiv analyse

Læs vejledningen til lyttemetoden intensiv lytning. Foretag fælles auditive analyser ved brug af intensiv lytning med udgangspunkt i et eller flere musikstykker fra opgavematerialet herover.

Intensiv lytning kan eksempelvis bruges som fælles optakt til elevernes selvstændige, skriftlige analysearbejde.

3. Projektarbejde

Skriftlig øvelse

Emneeksempler

Brug emneeksemplerne som inspiration til arbejdet med SRP, SRO og SSO. Eksemplerne er ikke komplette opgaveformuleringer, men problemstillinger der kan indgå i en opgaveformulering. Enhver opgaveformulering bør inddrage de tre taksonomiske niveauer: redegørelse, analyse og diskussion.

Melodi Grand Prix og mainstreammusik (musik + historie)

 • Formålet er at undersøge og diskutere, i hvilken grad grandprix-sange i dag har forbindelse til den dominerende mainstreammusik, som man eksempelvis finder på hitlisterne. I undersøgelsen foretages sanganalyser af udvalgte sange fra ESC og hitlisterne med særlig fokus på at finde elementer, hvor sangene minder om hinanden. Inddrag eksempelvis Undo (Sverige, 2014) og Wrecking Ball (Miley Cyrus, 2013) i undersøgelsen.

Conchita Wurst vs Putin (musik + samfundsfag + historie)

 • Formålet er at undersøge og diskutere, hvilken betydning grandprixet kan have i forhold til kønspolitiske spørgsmål. Undersøgelsen kan eksempelvis indbefatte en analyse af Rise Like a Phoenix (både musikvideoen og liveudgaven), en gennemgang af artikler herom i pressen samt en diskussion af kommentarer på de sociale medier (fx video-kommentarer på YouTube).

Melodi Grand Prixets betydning (musik + samfundsfag + historie)

 • Formålet er at undersøge Melodi Grand Prixets kulturelle, musikalske og politiske betydning i et selvvalgt årti. I undersøgelsen inddrages oplysninger fra blandt andet hitlister og pressen. Inddrag eksempelvis den Ukrainske vindersang fra 2016 og denne artikel.

Forholdet mellem musik og tekst (musik + engelsk)

 • Formålet er at undersøge forholdet mellem musik og tekst i udvalgte sange på engelsk. I undersøgelsen foretages sanganalyser med særlig fokus på tekstens stemning og budskab, og på de musikalske virkemidler der skaber (eller kontrasterer) denne stemning og dette budskab. Undersøgelsen kan indbefatte en diskussion af, hvilken betydning det har, at mange lyttere ikke har engelsk som modersmål.

Inspiration eller plagiat (musik + samfundsfag)

 • Formålet er at undersøge og diskutere, hvor grænsen går mellem inspiration og plagiat. I undersøgelsen foretages sammenlignende analyser af udvalgte sange, der er blevet beskyldt for at ligne hinanden, med henblik på en musikfaglig vurdering af, om der er tale om et plagiat. I undersøgelsen inddrages relevante dele af Ophavsretsloven samt udvalgte eksempler fra retspraksis (eksempelvis dommen i sagen om Blurred Lines og Got to Give It Up).

Fanvideoer og parodier (musik + mediefag)

 • Formålet er at undersøge, hvilken betydning hjemmelavede videoer har for grandprix-musikkens udbredelse. I undersøgelsen tages der udgangspunkt i en analyse af et eller flere eksempler fra YouTube med inddragelse af blandt andet brugerkommentarer og andre relevante oplysninger om seernes forståelse af den pågældende video. Endelig skal eleven selv lave en fanvideo/parodi på baggrund af valgtfrit materiale.

4. Arrangering

Skriftlig øvelse

Opgaver

Opgaveeksempler med udgangspunkt i opgavematerialet herunder:

 • Komplet arrangement. Opgaven stilles lig den satsopgave, eleverne prøves i ved den skriftlige eksamen på A-niveau. Opgaveformuleringen fremgår af vejledningen til musik A-niveau.
 • Satstekniske principper. Kortere opgave med fokus på et eller flere afgrænsede principper, eksempelvis stemmeføring, medstemme, modstemme, blokharmonisering, rytmiseret flydekor, korsvar, scatsang, grundtonebaseret basstemme, walking bas, groove, fills eller trommestemme. Eleverne kan med fordel arbejde med redigering af allerede afleverede opgaver, så der arbejdes videre på den samme opgave hen mod et komplet arrangement.

Det er vigtigt, at eleven vælger (eller får tildelt) en sang fra opgavematerialet, tilsvarende den disciplin, eleven går til skriftlig eksamen i. Opgaveformuleringen skal stemme overens med den valgte disciplin. Noder er tilgængelige i Grand Prix-sangbogen (Wilhelm Hansen, 2014).

Opgavemateriale

Pop/rock-arrangement

 • Eres Tú (Spanien, 1973)
 • Dico Tango (Danmark, 1979)
 • Hold Me Now (England, 1987)
 • Danse i måneskin (Danmark, 1987)
 • Denne gang (Danmark, 1999)

Jazz-arrangement

 • Skibet skal sejle i nat (Danmark, 1957)
 • Jeg er på vej til dig (Danmark, 1959)
 • Vuggevise (Danmark, 1962)
 • Stop mens legen er god (Danmark, 1966)
 • Kære lille mormor (Danmark, 1994)

Vokalarrangement

 • Judy min vän (Sverige, 1969)
 • Un banc, un arbre, une rue (Frankrig, 1971)
 • L'oiseau et l'enfant (Frankrig, 1977)
 • Tænker altid på dig (Danmark, 1980)
 • Love Shine a Light (England, 1997)

5. Quiz og spil

Quiz

Resultat:

Quiz og spil

Spil

Nedenstående tre lærerige spil kan bruges til sjov variation af undervisningen. Der findes materiale med udgangspunkt i grandprixet til alle tre spil.

6. Sang

Syng og spil

Fællessang

Grand Prix-sangbogen (Wilhelm Hansen, 2014) indeholder melodi, becifring og sangtekst til 95 udvalgte grandprix-sange. Se et udvalg herunder. Noder til alle nyere internationale vindersange kan desuden købes enkeltvis på internettet (søg efter titlen og teksten "sheets").

Udvalgte titler fra Grand Prix-sangbogen

 • Skibet skal sejle i nat (Danmark, 1957)
 • To lys på et bord (Danmark, 1960)
 • Dansevise (Danmark, 1963)
 • Eres tú - Rør ved mig (Italien, 1973)
 • Waterloo (Sverige, 1974)
 • Disco Tango (Danmark, 1979)
 • Krøller eller ej (Danmark, 1981)
 • Hip hurra - det' min fødselsdag (Danmark, 1982)
 • Kloden drejer (Danmark, 1983)
 • Diggi-loo diggi-ley (Sverige, 1984)
 • Danse i måneskin (Danmark, 1987)
 • Vi maler byen rød (Danmark, 1989)
 • Under stjernerne på himlen (Danmark, 1993)
 • Love shine a light (England, 1997)
 • Der står et billede af dig på mit bord (Danmark, 2001)
 • Satellite (Tyskland, 2010)
 • Only Teardrops (Danmark, 2013)
Syng og spil

Korsang

En del grandprix-sange er velegnede til flerstemmig sang. Korpartiturer kan i nogle tilfælde købes på internettet (eksempelvis Satellite, Euphoria, Rise Like a Phoenix og Love Shine a Light) - foretag en internetsøgning efter titlen og teksten "SATB".

Hvis der er elever, der har udarbejdet flerstemmige vokalarrangementer i forbindelse med satsdisciplinen vokalarrangement, kan man til en afveksling synge disse. Det kan være motiverende og lærerigt for eleverne at høre deres satser i praksis.

7. Spil

Syng og spil

Sammenspil

Der findes desværre ikke mange velegnede partiturer til undervisningen i sammenspil. Læreren opfordres derfor til at udarbejde sine egne leadsheet-rolleark, eventuelt med udgangspunkt i musikstykkerne herunder.

Sammenspilsundervisningen kan eventuelt gennemføres med blot et leadsheet, dvs. uden rolleark. Det er da vigtigt, at læreren er omhyggelig med at instruere eleverne i de forskellige sang- og instrumentroller. Leadsheets til 95 udvalgte grandprix-sange findes i Grand Prix-sangbogen (Wilhelm Hansen, 2014).

Ved gruppearbejde, hvor eleverne arbejder selvstændigt med et musikstykke, skal eleverne - under vejledning fra læreren - selv sammensætte deres roller. Gruppearbejdet kan eventuelt tage udgangspunkt i musikstykkerne herunder, der alle har relativt enkle akkorder og en sangbar melodi. Bemærk at akkorderne i flere tilfælde er forenklede.

Musikstykker

Dshinghis Khan (Dshinghis Khan, Tyskland, 1979)
Alle formled ||: Dm | F | Dm | F || Gm | Dm | Gm - G#o | A :||
Bemærk at hver takt modsvarer to takter.

Ud i det blå (Kim Larsen, Danmark, 1979)
Vers || G - D | C - D || G - D | C - G || x2
Bro || D | D - G - C | D | D ||
Omkvæd || G | F | G | F || D7 | D7 | D | D ||

Ein bisschen frieden (Nicole Hohloch, Tyskland, 1982)
Vers || G | D7 | D7 | G || G | C | D7 | G ||
Omkvæd ||: G | G | D7 | D7 :||
Kontraststykke ||: G | D7 | D7 | G :||

En lille melodi (Bandjo, Danmark, 1987)
Vers ||: E | E | A | A || H | H7 | E | E :||
Omkvæd ||: H | H7 | E | E :||

Love Shine a Light (Katrina and the Waves, England, 1997)
Vers || C - F/C | G - Am | F - C | F - A || Am - F | E - Am | F - C | G7 - C ||
Omkvæd || C - F/C | G - Am || x2 || F - C | E - Am | F - C | G7 - C ||

New Tomorrow (A Friend in London, Danmark, 2011)
Vers og omkvæd ||: D - F#m/C# | Hm - D/A | G - D/F# | Em - A :||
Kontraststykke || (åh-stykke uden akkorder) || D - D/C# | G/H - A ||

Syng og spil

Solospil

Ved den mundtlige eksamen på B- og A-niveau henholdsvis kan og skal eleverne vise solistiske færdigheder. Det kan foregå på følgende tre måder:

Melodi med akkompagnement

 • Solisten synger melodien eller spiller den på et melodiinstrument (eksempelvis saxofon eller cello). Solisten akkompagneres af klaver, guitar eller en mindre sammenspilsgruppe.

Instrumental (improviseret) solo

 • I forbindelse med et sammenspilsnummer spiller solisten en instrumental solo, der kan være improviseret. På grund af tidsbegrænsningen indeholder grandprix-sange normalt ikke soloer, og derfor kan det være nødvendigt at udvide musikstykkets længde.

Solooptræden (uden akkompagnement)

 • Solisten spiller melodi og akkompagnement alene - fortrinsvis relevant for pianister og guitarister. Fuldt udskrevne partiturer for soloinstrumenter er ikke tilgængelige, og solisten må derfor fremføre sin egen fortolkning på baggrund af melodi med becifringer.

8. Sangskrivning

Skriftlig øvelse

Introduktion

I den følgende todelte øvelse skal eleverne i grupper skrive en grandprix-sang.

Opgave 1.0 (sangskrivning)

 • Skriv en sang i grandprix-stil. Teksten kan være på dansk, engelsk, tysk, fransk eller spansk.
 • Find inspiration i afsnittet med musikalske kendetegn og i grandprixets store sangrepertoire.
 • Det er underordnet, om melodi, akkorder eller tekst er udgangspunktet for den kreative process.

Opgave 1.1 (præsentation og opførelse)

 • Præstenter sangen for klassen. Hvordan er sangen skrevet (den kreative process)? Hvad handler teksten om? Særlige grandprix-kendetegn ved sangen?
 • Opfør sangen for klassen.
 • I et tværfagligt samarbejde med drama kan man indarbejde en sceneoptræden i opførelsen, eventuelt med inspiration fra Dschinghis Khan (Tyskland, 1979).
 • I et tværfagligt samarbejde med mediefag kan man, på baggrund af en lydindspilning af sangen, udarbejde en musikvideo.

9. Oplevelser

Oplevelser

Koncerter

Hvis man er ude i god tid, kan man købe billetter til det årlige danske Melodi Grand Prix, enten finalen eller en af de mange generalprøver. Efter showet tager flere af de optrædende ofte på turné rundt i Danmark, og her kan man ligeledes købe billetter.

10. Supplerende materiale

Supplerende materiale

Bøger

 • De Mylius, Jørgen: Alle tiders Melodi Grand Prix. Nordisk Forlag, 2014.
 • De Mylius, Jørgen: Det danske Melodi Grand Prix. DR Multimedie, 2001.
 • Gravesen, Finn m.fl.: Grand Prix-sangbogen. Wilhelm Hansen, 2014.
 • O'Connor, John Kennedy: Eurovision Song Contest. DR Multimedie, 2005.
 • Tøpholm, Ole: Dansk Melodi Grand Prix. DR Multimedie, 2009.

Musik

 • Diverse kunstnere: Dansk Melodi Grand Prix 1957-2012. Sony Music, 2012.
 • Diverse kunstnere: Congratulations 1956-1980. CMC, 2005.
 • Diverse kunstnere: Congratulations 1981-2005. CMC, 2005.

Noder

 • Gravesen, Finn m.fl.: Grand Prix-sangbogen. Wilhelm Hansen, 2014.

Webressourcer

 • Eurovision.tv er den officielle hovedside for det internationale Melodi Grand Prix. Indeholder data, statistikker og oplysninger om alle grandprixs gennem tiden. De senere års shows, både de internationale finaler og de nationale konkurrencer, ligger på sitet i deres helhed.
 • Wikipedias side Dansk Melodi Grand Prix indeholder detaljeret information om hvert års danske grandprix samt en overordnet beskrivelse af grandprixet.
 • Wikipedias side Eurovision Song Contest indeholder detaljeret information om hvert års internationale grandprix samt en overordnet beskrivelse af grandprixet.
 • YouTube.com ligger de fleste grandprix-shows i deres helhed. Desuden er der rig mulighed for at finde samtlige musikalske bidrag i forskellige versioner.
 • Melodigrandprix.net er en omfattende side med oplysninger om grandprixet.