blå tone

Tone der er intoneret (dvs. spillet eller sunget) en smule lavere end den skalatone, man normalt ville forvente. Benyttes især på durskalaens 3., 5. og 7. skalatrin, dvs. på tertsen, kvinten og septimen. På tertsen fremkommer således en mellemting mellem en dur- og en molterts. Benyttes ofte i jazz, blues, rock og funk. Læs mere om blå toner.

engelsk
  • blue note