klassisk musik

I dag bruges udtrykket klassisk musik generelt om kunstmusik, ofte om musik der er opstået ved at blive skrevet og tænkt, før den er blevet spillet og rigtig ofte som modsætning til begrebet rytmisk musik.

Historisk er begrebet "klassisk musik" blevet brugt om musik der efterlevede idealer fra antikken (bl.a. symmetri, harmoni og sammenhæng mellem form og indhold). Senere (i 1800-tallet) blev begrebet "klassisk musik" knyttet til wienderklassikens komponister, eksempelvis Mozart og Haydn.

Tendensen til at opdele musik i rytmisk og klassisk musik er af nyere dato, og hænger blandt andet sammen med, at nye musikformer opstår og gerne vil have anerkendelse på linje med den såkaldt klassiske musik. En skarp skelnen mellem rytmisk og klassisk musik giver hurtigt problemer, idet de fleste forsøg på definitioner ikke holder i praksis. Eksempelvis er meget elektronisk musik, som egenlig falder ind under den meget brede kategori "rytmisk musik" blevet tænkt og komponeret uden egentlig at være et resultat af sammenspil, mens meget af det som vi i dag kalder "klassisk musik", på mange måder ikke lever op til antikkens idealer.

antonym
engelsk
  • classical music