kontrabasundervisning

Undervisning i at spille kontrabas. Kan foregå som egentlig kontrabasundervisning (på musikskole, MGK, aftenskole og som privatundervisning) eller finde sted som del af en videregående uddannelse på et musikkonservatorium.

Kontrabasundervisningen kan være individuel eller holdbaseret, eventuelt i form af et sammenspilshold, hvor der også undervises i andre musikinstrumenter.

Nedenfor er en uddybende oversigt over mulighederne for kontrabasundervisning i Danmark. I oversigten indgår ikke egentlige uddannelser (musikkonservatorier) – se i stedet listen over musikuddannelser for en uddybende beskrivelse heraf.

Kontrabasundervisning for børn og unge
Kommunal musikskole Tilbyder kontrabasundervisning til børn og unge op til 25 år. Undervisningen finder som regel sted en gang ugentligt på hverdage og har en varighed på omkring 30 minutter per lektion. Der findes en statsstøttet kommunal musikskole i alle landets kommuner. Læs mere.
Privat musikskole Tilbyder kontrabasundervisning til alle aldersgrupper. Undervisningen finder som regel sted en gang ugentligt og har en varighed på 30 til 60 minutter per lektion. Er modsat en kommunal musikskole ikke statsstøttet. Der findes en privat musikskole i mange større byer. Læs mere.
Privatunderviser Tilbyder kontrabasundervisning til alle aldersgrupper. Undervisningen er fleksibel og kan foregå hos underviseren eller hjemme hos eleven. Find en underviser ved at søge efter "kontrabasundervisning" på Google, eventuelt indskrænket af et bynavn. Læs mere.
MGK Tilbyder kontrabasundervisning til talentfulde unge mellem 14 og 25 år. Undervisningen er gratis og strækker sig over tre år med omkring 10 timers ugentlig undervisning. Adgangskravet er en bestået optagelsesprøve. Der findes otte MGK-centre i Danmark. Læs mere.

Kontrabasundervisning for voksne
Privat musikskole Tilbyder kontrabasundervisning til alle aldersgrupper. Undervisningen finder som regel sted en gang ugentligt og har en varighed på 30 til 60 minutter per lektion. Er modsat en kommunal musikskole ikke statsstøttet. Der findes en privat musikskole i mange større byer. Læs mere.
Privatunderviser Tilbyder kontrabasundervisning til alle aldersgrupper. Undervisningen er fleksibel og kan foregå hos underviseren eller hjemme hos eleven. Find en underviser ved at søge efter "kontrabasundervisning" på Google, eventuelt indskrænket af et bynavn. Læs mere.
Aftenskole Tilbyder kontrabasundervisning til voksne over 18 år. Undervisningen er holdbaseret og finder sted en gang ugentligt om aftenen, i større byer også i dagtimerne. Der findes aftenskoler i de fleste større byer, men ikke alle tilbyder kontrabasundervisning. Læs mere.

bøjning
-en, -er, -erne
(substantiv)
synonym
  • undervisning i kontrabas
engelsk
  • double bass lessons
  • double bass classes