tonehøjde

Egentlig den frekvens målt i Herz (Hz) som en given tone har, eksempelvis 440 Hz. I daglig tale benytter man dog ikke Hz-angivelser, men bruger i stedet tonenavne for at angive tonehøjder. Det vestlige nodesystem afbilleder disse toner således, at jo højere frekvens de har, jo højere befinder de sig i nodesystemet. Tonehøjden må ikke forveksles med lydstyrke.

bøjning
-n, -r, -rne
(substantiv)
engelsk
  • pitch

Musikudtryk

Musikudtryk med forbindelse til tonehøjde:
  • bassa (it.) – dyb
  • al loco (it.) – tilbage til den noterede tonehøjde efter spil i oktaven